Day: February 12, 2023

90 को प्रवृत्ति90 को प्रवृत्ति

म त्यहाँ केहि बाहिर राख्न जाँदैछु र मलाई डर लाग्छ कि तपाइँ यसलाई मनपर्दैन। त्यसैले यहाँ जान्छ (गहिरो सास) … Nineties को लागी सबै भन्दा राम्रो दशक थियो! त्यहाँ मैले